De Europese Unie uitgelicht

divider

De Europese Unie

separator

De meeste mensen weten wel ongeveer wat de Europese Unie is en wat het doel van de EU is. Maar hoe zit het nu eigenlijk precies? Wat zijn de taken van de Europese Unie, welke landen horen erbij en hoe zit het bijvoorbeeld met reizen binnen de EU?

Het idee om de Europese landen te verenigen ontstond na de Tweede Wereldoorlog. Men realiseerde zich dat het verenigen van Europa de enige manier was om excessen zoals in de Tweede Wereldoorlog tegen te gaan. In 1958 verenigden 6 Europese landen zich, en de afgelopen decennia is dit steeds verder uitgegroeid tot de Europese Unie zoals we die nu kennen. De EU in zijn huidige vorm bestaat uit 27 Europese landen.

EU

Een belangrijke taak van de EU is om zorg te dragen  voor de stabiliteit van Europa en de onderlinge handel te optimaliseren. Tevens mogen alle burgers binnen de EU vrij reizen en zich vestigen waar ze willen. Door Europese wetten worden onderlinge misstanden of ongelijkheden tegengegaan, wat weer positief doorwerkt op bijvoorbeeld de handel.

(ondernemers vertellen over de voordelen van de Europese Unie voor hun handel)

Het bestuur van de EU wordt gevormd door de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers. De Europese Commissie wordt ook wel als het “dagelijkse bestuur” beschouwd. De Commissie doet voorstellen voor nieuwe wetgeving en is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering hiervan. Het Europees Parlement wordt elke vijf jaar gekozen door de burgers van de EU. Het Parlement ziet erop toe dat de Commissie democratisch te werk gaat en adviseert of beslist over wetsvoorstellen. Tevens behandelt het Parlement de EU-begroting. De Europese Commissie en het Europees Parlement werken samen op veel gebieden. De Europese Raad, tenslotte,  is het hoogste politieke orgaan binnen de EU. De Raad bestaat uit staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten en zet vooral de strategische hoofdlijnen uit.

Door het Schengen-akkoord kan iedere inwoner van de EU vrij reizen binnen de lidstaten van de EU. Men heeft daarom geen paspoort meer nodig om binnen de EU te reizen, behalve wanneer men naar Ierland, Bulgarije, Cyprus, Roemenie of het Verenigd Koninkrijk afreist, want deze landen nemen geen deel aan het Schengen-akkoord. Daarentegen zijn Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland geen lid van de EU, maar zij nemen wel deel aan Schengen. Voor de meeste landen binnen de EU is dus geen paspoort of visum nodig, al dient men wel altijd een identiteitsbewijs op zak te hebben. Kinderen hebben sinds 26 juni 2012 tevens een eigen identiteitskaart nodig. Niet EU-burgers hebben daarentegen wel een paspoort nodig om binnen de EU te reizen, en voor sommige landen is ook een visum vereist.

Privacy Policy