De Europese Unie uitgelicht

divider

FAQ

separator

Wat is de functie van de Europese Unie?

De Europese Unie is een samenwerkingsverband tussen 27 Europese landen. Door zich te verenigen willen de lidstaten zorg dragen voor stabiliteit en vrede. Daarnaast werken de lidstaten samen aan gemeenschappelijke doelen, zoals het optimaliseren van de handel, het tegengaan van misstanden of ongelijkheden en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, visserij, handelspolitiek, ontwikkelingsbeleid, milieu en hulpverlening bij natuurrampen.

Welke landen horen er bij de EU?

Op dit moment 28 landen, namelijk:

 • België (toegetreden in 1952).
 • Bulgarije (2007)
 • Cyprus (2004)
 • Denemarken (1973)
 • Duitsland (1952)
 • Estland (2004)
 • Finland (1995)
 • Frankrijk (1952)
 • Griekenland (1981)
 • Hongarije (2004)
 • Ierland (1973)
 • Italië (1952)
 • Kroatië (2013)
 • Letland (2004)
 • Litouwen (2004)
 • Luxemburg (1952)
 • Malta (2004)
 • Nederland (1952)
 • Oostenrijk (1995)
 • Polen (2004)
 • Portugal (1986)
 • Roemenië (2007)
 • Slovenië (2004)
 • Slowakije (2004)
 • Spanje (1986)
 • Tsjechië (2004)
 • Verenigd Koninkrijk (1973)
 • Zweden (1995)

Hoe worden er beslissingen genomen binnen de EU?

De Europese Commissie doet een wetsvoorstel. Hiervoor doen zij grondig onderzoek over de mogelijke gevolgen van de nieuwe wet voor economie, samenleving en milieu. Vervolgens buigen het Europees Parlement en de Europese Raad zich over dit voorstel. Als beiden het hiermee eens zijn wordt het wetsvoorstel aangenomen.

Hoe kijkt de Nederlandse regering aan tegen de EU?

Nederland beslist als lidstaat mee over de beslissingen van de EU. De regering neemt een constructief-kritische houding in betreffende de EU. Dit houdt in dat Nederland vindt dat de Europese Unie zich moet richten op zijn kerntaken, en dat het de zaken die landen zelf kunnen regelen niet overneemt. Kerntaken zijn volgens Nederland welvaart, vrijheid en veiligheid. De regering vindt dat de bureaucratie binnen de EU moet afnemen.

Wat zijn de Schengenlanden?

Binnen het Schengengebied vindt geen grenscontrole voor personen plaats. Iedereen binnen het Schengengebied kan zonder grenscontrole reizen. Tevens hebben de Schengenlanden gezamenlijke afspraken over asielbeleid, visumbeleid en de samenwerking tussen politie en justitie. Op onderstaande kaart zijn de Schengenlanden donkerblauw gekleurd, alle andere EU-landen zijn lichtblauw. De grijze landen behoren niet tot de EU.

SchengenAgreement_map

Privacy Policy