De Europese Unie uitgelicht

divider

Abonnement opzeggen in de EU

separator


Abonnement opzeggen in de EU

/ 0 Comments /

Consumenten kunnen veel verschillende soorten abonnementen en contracten afsluiten. Denk aan een meerjarig energiecontract, een telefoonabonnement, of het abonnement van de sportschool. In juni 2014 gaat een nieuw consumentenprogramma van kracht om de positie van de Europese consument te versterken. De consumentenrechten worden steeds vaker Europees geregeld. Dat is ook steeds harder nodig omdat het steeds eenvoudiger wordt om via internet aankopen op afstand te doen binnen heel Europa. De nieuwe regelgeving heeft ook betrekking op het op afstand afsluiten van een contract.

Aangaan overeenkomst
In de nieuwe Europese regels staat onder andere dat de consument recht heeft om een overeenkomst binnen 14 dagen zonder gevolgen te annuleren. Dit geldt echter alleen op het moment dat het contract wordt afgesloten op afstand. Dit kan zijn via een verkoper aan de deur, via internet of telefonisch. Voor het opzeggen van abonnementen en contracten na de bedenktijd van 14 dagen, worden er nog wel verschillende regels gehanteerd in de lidstaten. Een contract tussen een verkoper en koper die beide in een andere land wonen, moet op het contract vermeld worden van welk land de rechten worden gehanteerd. Vaak gelden de rechten in het land van de verkopende partij.

Nederland
Eind 2011 gingen in Nederland nieuwe regels onder de Wet van Dam in met betrekking tot het opzeggen en stilzwijgende verlengen van contracten. Alle contracten, behalve lidmaatschap bij een vereniging, mogen niet langer onbeperkt verlengd worden. Zodra een contract van bepaalde stilzwijgend verlengd wordt, heeft u recht op een opzegtermijn van 1 maand. Contracten voor een bepaalde tijd kunnen alleen tussentijds opgezegd worden wanneer dit in het contract is afgesproken. Telecom en energiecontracten mogen wel tussentijds ontbonden worden. Voor het eerder opzeggen van het contract mag de leverancier echter wel een vergoeding in rekening brengen. Voor de opzegvergoeding van energiecontracten gelden vastgestelde bedragen, maar voor een telefoonabonnement zijn die er niet. Voor consumenten kunnen de regels verwarrend zijn en daarom kan het verstandig zijn om informatie in te winnen voor een contract wordt beëindigd, zoals op deze Nederlandse website om abonnementen op te zeggen.

Grote verschillen
In de UK gelden dezelfde soort regels omtrent het eerder opzeggen van een contract: dit kan alleen door het afkopen van een abonnement of wanneer hier in het contract iets over is opgenomen. Dat de verschillen onderling ook groot kunnen zijn, blijkt wel uit de regels die in België gelden. Het is daar eenvoudiger om een telecomcontract op te zeggen. Sinds oktober 2012 mogen alle abonnementen op gebied van telefonie, gsm, internet en tv-diensten na 6 maanden kosteloos worden opgezegd, ongeacht de duur van het contract. De restwaarde van een meegeleverd toestel zal wel betaald moeten worden. Voor een energiecontract geldt in België een opzegtermijn van één maand zonder opzegvergoeding, ongeacht of het contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is. In Frankrijk mag je een telefoonabonnement op ieder moment opzeggen, ongeacht of het contract voor een bepaalde tijd is afgesloten. Echter mogen providers daarvoor wel een bedrag in rekening brengen.

separator
Privacy Policy