De Europese Unie uitgelicht

divider

Digitaal Europa

separator


Digitaal Europa

/ 1 Comments /

Dat de meningen over de rol die de Europese Unie in het dagelijks leven van haar burgers moet spelen vaak verdeeld is, behoeft geen betoog. Wat veel Europeanen zich echter amper beseffen is dat de EU op een aantal gebieden op directe wijze een positieve bijdrage levert aan zowel het privé- als zakelijke bestaan van veel inwoners en bedrijven. Eén van de minder besproken, maar belangrijke pijlers waarop de EU harmonisatie nastreeft is dat van de digitale informatie technologie.

europese-unie-4g-lte

Al heel vroeg tijdens de opkomst van computers en mobiele communicatie in de Europese samenleving werd door de ministers van de lidstaten – negen landen, destijds – besloten tot vergaande standaardisatie. Het besef dat digitale technologie grensoverschrijdende mogelijkheden biedt, zorgde er voor dat Europa zich als een eenheid kon ontwikkelen en presenteren. Dit bleek later van onschatbare waarde, toen het fenomeen internet zich ontwikkelde van een zuiver academisch project tot een netwerk dat zich inmiddels in een groot deel van de Europese huishoudens bevindt. Zonder deze harmonisatie en standaardisatie in het vroege stadium was dit niet mogelijk geweest.

Een ontwikkeling die in de jaren negentig vrijwel parallel liep met de opkomst van het huidige internet, is de opkomst van mobiele communicatie. Het lijkt nu anno 2013 zo gewoon dat een mobiele telefoonbezitter overal in de Unie mobiel kan bellen en berichten ontvangen, en van het internet gebruik kan maken, maar het was de EU die ook hier een cruciale rol heeft gespeeld door het definiëren van gemeenschappelijk standaarden.

Op dit moment is de volgende grote digitale revolutie gaande binnen de Unie. In steeds meer landen zijn zogeheten ‘vierde generatie’ (4G) mobiele netwerken in opbouw. Deze 4G netwerken, ook bekend onder de naam Long Term Evolution (LTE), maken niet alleen een sneller mobiel dataverkeer mogelijk, maar op de lange termijn moet zij gaan ervoor gaan zorgen dat er minstens een verdubbeling plaats zal vinden van het percentage inwoners van de Unie dat middels een breedband verbinding toegang heeft tot het internet. Bij deze ontwikkeling is (digitale) communicatie niet zozeer het doel, als wel het middel. Uiteindelijk is het Europese markt die dankzij efficiëntere communicatie nog toegankelijker zal worden voor de burger en voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast zullen ook educatieve doelen worden opgesteld en nagestreefd, om zo op termijn de niveauverschillen tussen de educatieve systemen van de lidstaten te verkleinen, ten gunste van de landen die zich nu nog op achterstand bevinden.

Voor de gewone burger betekent dit alles in eerste instantie een verhoging van standaarden. Hoewel 4G/LTE mobiel internet momenteel nog te duur blijkt voor veel inwoners van de Unie, moeten deze prijzen in de toekomst gaan dalen. Daarnaast zal veel fysieke infrastructuur overbodig worden, waardoor de gemiddelde burger niet meer zal hoeven betalen voor een internetverbinding via televisie- of telefoonkabel.

De grote volgende stap voor de Europese Unie zou het bevorderen kunnen zijn, van het aanbod van mobiele telefoontoestellen die van de nieuwe, snellere netwerken gebruik maken. Waar het nu nog voornamelijk de allerduurste toestellen (iPhones en Samsung’s Galaxy S3 en Galaxy S4) zijn die standaard wel toegang hebben tot 4G/LTE verbindingen, is het van cruciaal belang dat juist de betaalbare toestellen met een prijs onder de honderd euro mee kunnen gaan doen op deze netwerken.

Het moge duidelijk zijn dat het hier gaat om projecten die op de lange termijn worden uitgevoerd. Maar de visie en het inzicht die de Europese lidstaten al decennia geleden toonden blijft onverminderd actueel, en van waarde. Alleen dankzij Europese harmonisatie zullen álle burgers in staat worden gesteld om zich overal in de Unie toegang te verschaffen tot het medium van de 21e eeuw: het internet. Kennis is, zo luidt het oude gezegde, macht, maar om de positie van de inwoners en bedrijven van de Europese Unie op het wereldtoneel zeker te stellen, is kennis een basisvoorwaarde.

Meer informatie over de huidige ontwikkelingen op dit gebied is te vinden op de website van de Body of European Regulators for Electronics Communications BEREC, en op de Informatietechnologie pagina van de Europese Unie zelf.

separator
Privacy Policy