De Europese Unie uitgelicht

divider

Een duurzaam Europa

separator


Een duurzaam Europa

/ 0 Comments /

Duurzaam EUDe EU spant zich in om de klimaatverandering tegen te gaan. In 2007 formuleerde zij de volgende doelstellingen voor 2020:

  • 20% minder uitstoot van broeikasgassen
  • 20% afname energieverbruik
  • 20% van het energieverbruik moet afkomstig zijn uit duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie.

Begin 2012 bleek de doelstelling om 20% van het totale energieverbruik duurzaam te laten zijn voor de gehele EU de goede kant op te gaan. De verwachting is zelfs dat in 2020 zo’n 35% van het energieverbruik duurzaam kan zijn. De European Wind Association schrijft deze toename van duurzaam energieverbruik vooral toe aan windparken op het vaste land.

Helaas lijkt Nederland het doel dat voor ons land zelf is vastgesteld betreffende duurzame energie niet te halen. Ieder land heeft een afzonderlijk doel gekregen van de EU, en voor Nederland is het percentage duurzame energie dat in 2020 moet worden behaald vastgesteld op 14%.

DuurzaamEuropa

Nederland zal er dus nog hard aan moeten trekken om de Europese doelstelling te kunnen behalen. Door meer geld vrij te maken om duurzame energie te stimuleren zou het doel alsnog haalbaar kunnen zijn.

separator
Privacy Policy