De Europese Unie uitgelicht

divider

Europese investeringen in juridische sector noodzakelijk

separator


Europese investeringen in juridische sector noodzakelijk

/ 0 Comments /

In een onlangs gepubliceerd artikel zet Jonathan Goldsmith, secretaris-generaal van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE, Raad van de balies van de EU) uiteen waarom het, juist in deze tijd, noodzakelijk en geen verspilling van ons belastinggeld is dat de Europese Unie aan de hand van subsidies investeert in de juridische sector.

Projecttypen

De Europese Commissie kent de subsidies toe aan de hand van drie projecttypen:

  1. Aanbestedingen

    Hierbij zet de Commissie werk uit dat ze voor eigen gebruik nodig heeft, bijvoorbeeld een voorbereidend onderzoek voor nieuwe wetgeving. Kosten worden voor 100 procent gedekt.

  2. Actiesubsidies

    De inschrijver of het consortium wil eigen werk uitvoeren dat binnen de doelstellingen en prioriteiten van de Commissie valt. Kosten worden tot 80 procent gesubsidieerd.

  3. Exploitatiesubsidies

    Komt minder vaak voor. De Commissie subsidieert hierbij tot 80 procent van de exploitatiekosten van een onderneming die werkzaamheden verricht die binnen de prioriteiten van de Commissie vallen.

Find-a-Lawyer

ejustice_logoZo is er met behulp van Europese subsidies een Europese zoekmachine opgezet om snel een deskundige jurist te vinden via Find-a-Lawyer. En ook Find-a-lawyer 2 is in de maak, de zoekmachine die zich richt op de elektronische identificatie van advocaten die in grensoverschrijdende elektronische procedures ingezet kunnen worden, omdat ze simpelweg tegenwoordig niet meer overal fysiek bij aanwezig hoeven te zijn. Inmiddels is er voor de Nederlandse markt ook een alternatief; Rechtsinfo biedt voor de juridische markt een uitgebreide zoekmachine waarin advocaten gevonden kunnen worden op basis van locatie, prijzen en specialisatie.

Evidence

Het nieuwe project Evidence is uitermate belangrijk, vooral in deze digitaliserende wereld. CCBE vormt samen met de Nationale Italiaanse Onderzoeksraad, enkele universiteiten en Interpol een consortium en streeft ernaar om een routekaart op te zetten voor de invoering van een gemeenschappelijk rechtskader op EU-niveau voor de toepassing van nieuwe technologieën wat betreft het verzamelen, gebruiken en uitwisselen van elektronisch bewijs. Hiertoe wordt onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot e-bewijs in alle lidstaten.

e-Confidence

Tot slot heeft het CCBE nog een ander verzoek ingediend, met als doel de uitdagingen te identificeren en aan te pakken met het oog op de IT enerzijds en het fundamentele recht op een persoonlijke levenssfeer en op gegevensbescherming anderzijds. In het bijzonder met het oog op de gegevens en communicatie tussen advocaat en cliënt. De noodzaak dit te onderzoeken komt voort uit de recente onthullingen over grootschalige controle door overheden en de huidige praktijken van internetgiganten die gegevens van hun klanten verzamelen.

separator
Privacy Policy