De Europese Unie uitgelicht

divider

Europees Hof: recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

separator


Europees Hof: recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

/ 0 Comments /

Het Europese Hof van Justitie heeft zich op 7 november 2013 uitgesproken over het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. Het Hof vindt dat verzekerden niet het recht ontzegt mag worden om voor procedures zelf een advocaat te kiezen op kosten van de verzekeraar. De vrije advocaatkeuze geldt voor alle procedures, ook  zaken waarbij een advocaat niet verplicht is.

Rechtsbijstand
Particulieren en ondernemingen kunnen zich verzekeren voor juridisch advies of bijstand van een advocaat of jurist bij geschillen. Dit kan nodig zijn wanneer je bijvoorbeeld ongewild vastzit aan een langdurig abonnement of contract. Via de rechtsbijstandsverzekering kun je dan juridisch advies inwinnen en eventueel hulp krijgen bij een procedure.  Dat is vaak goedkoper dan zelf een advocaat inhuren. Aanbieders van de rechtsbijstandverzekering in Nederland zeggen 400.000 geschillen per jaar te behandelen. In totaal zijn er drie miljoen particulieren en 400.000 bedrijven die zich verzekeren voor rechtsbijstand.

Gevolgen uitspraak
Op dit moment verschilt het nog per verzekeraar of er voor een procedure waarbij een advocaat verplicht is vrije keuze is. In veel gevallen laat een verzekeraar een medewerker een geschil behandelen om zo de kosten laag te houden en dus een lage premie te kunnen aanbieden. In geval van belangenconflict (twee partijen hebben dezelfde verzekeraar) is er vaak wel een vrije keuze mogelijkheid en een bij een aantal verzekeraars heeft men al vrije keuze wanneer een advocaat verplicht is. De voorwaarden van beperkte advocaatkeuze zijn nu door de Europese rechter tegenstrijdig verklaard met Richtlijn 87/344EEG en het daarmee corresponderende artikel 4:67 van de Wet Financieel Toezicht. Dit betekent dat de kosten voor veel verzekeraars enorm zullen stijgen en dat berekenen zij weer door in de premies.

Hoge Raad
Eerder had de Hoge Raad het vermoeden al dat de beperkte advocaatkeuze in strijd was met de wet, maar door de grote impact die de vrije advocaatkeuze heeft op de premie en de toegankelijkheid van een rechtsbijstandverzekering werd besloten de Europese rechter uitspraak te laten doen. In de zaak wilde een verzekerde zelf een advocaat aanwijzen voor de kantonprocedure (wettelijk geen advocaat vereist) tegen zijn voormalig werkgever. De procedure draaide om een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. DAS wees het verzoek af, maar de Hoge Raad mag nu definitief beslissen in het voordeel van de verzekerde.

separator
Privacy Policy