De Europese Unie uitgelicht

divider

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt Europa één

separator


Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt Europa één

/ 0 Comments /

Hoe kun je als bedrijf op een verantwoorde manier maatschappelijk ondernemen in Europa? Dit is een vraag die elke ondernemer die zaken doet of wil doen met Europese landen zich zou moeten afvragen. Natuurlijk zijn er wettelijke verplichtingen opgesteld door de Europese Unie en die regels moeten dan ook volledig nageleefd worden. Maar maatschappelijk ondernemen gaat veel verder dan alleen de wettelijke verplichtingen. Bedrijven kunnen vrijwillig op zowel sociaal als milieugebied meer ondernemingscapaciteiten laten zien.

Welke aspecten spelen een rol bij maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen moeten rekening houden met een aantal belangrijke aspecten zoals:

  • Eerlijk personeelsbeleid – dat wil zeggen dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling, ongeacht afkomst, godsdienst, geslacht, ras, kleur, taal en status. Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit geldt vooral voor productie in landen buiten Europa.
  • Maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten – dit wordt ook wel sociaal inkopen genoemd. De bedrijven moeten op de hoogte zijn van de sociale- en milieucriteria. De voorwaarden moeten verenigbaar zijn met het Verdrag, dat wil zeggen dat het uitvoeren van een Overheidsopdracht transparant, objectief, proportioneel en niet discriminerend mag zijn. Daarnaast moet het ook overeenstemming hebben met het vrije verkeer van diensten en personen.
  • Europa 2020 – Er moet aandacht zijn voor nieuwe vaardigheden en banen. Beter onderwijs in Europa en meer kans voor jongeren op een opleiding/stage in het buitenland.
  • MVO-rapportage – Bedrijven kunnen door middel van deze rapportage hun duurzaamheidsprestaties vergelijken en beoordelen met betrekking tot de officiële normen, codes, wetgeving en prestatiestandaarden. Er wordt gerapporteerd op met economische, milieu gerelateerde en sociale gevolgen op allerlei relevante duurzaamheidsvraagstukken.

 Wat kan de Overheid doen?

Het MVO-beleid helpt bedrijven in zowel Nederland als in Europa om zich te richten op duurzame ontwikkeling, naast de wettelijke verplichtingen die ze hebben. De Nederlandse overheid levert ook een bijdrage. Onze minister van Economische Zaken heeft een verantwoordelijke taak in het nationaal MVO-beleid en de minister van Buitenlandse Zaken in het internationaal MVO-beleid. Buiten Nederland worden de internationale afspraken tussen de Overheden versterkt. Denk hier bijvoorbeeld aan dat de regels en de naleving daarvan aan de orde gesteld kunnen worden bij de Europese Commissie en Europese Unie.

Hoe sterker de bedrijven in Nederland worden en bereid zijn samen te werken met Europa, des te sterker zal Europa worden. Europa zal steeds meer één worden en een eenduidig beleid gaan voeren.

separator
Privacy Policy