De Europese Unie uitgelicht

divider

Staat van de Unie

separator


Staat van de Unie

/ 0 Comments /

In de Staat van de Unie beschrijft het kabinet elk jaar haar visie op de Europese Unie en haar rol daarin. De Staat van de Unie wordt gewoonlijk rondt Prinsjesdag gepresenteerd, samen met de Rijksbegroting.

Minister Timmermans van Buitenlandse zaken geeft, vooruitlopend op de staat van de Unie van de Europese Commissie zelf, vast een inkijkje in de ideeën die het kabinet heeft over de wenselijke koers voor de Europese Unie.

Staat van Unie

Minister Timmermans, NRC

De belangrijkste punten die naar voren komen zijn het verder democratiseren van Europa, het versterken van de eurozone en een actieve rol voor Nederland binnen de Europese besluitvorming. Enkel als Nederland een actieve rol hierin speelt, kan zij invloed uitoefenen op het hervormen van Europa. Timmermans benadrukt hierbij het belang van het openstaan voor onvolkomenheden binnen de Europese Unie, want: “Europa kan beter”.

De ministerraad heeft ingestemd met Timmermans’ Staat van de Unie, en deze zal dus als zodanig aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Premier Rutte zal de visie van Nederland op Europa in een speech gaan uitdragen. Hij ziet dit als een aanloop naar het voorzitterschap van Nederland in 2016.

separator
Privacy Policy