De Europese Unie uitgelicht

divider

Toetreding tot de EU

separator


Toetreding tot de EU

/ 0 Comments /

Aan de wieg van de Europese Unie stonden in de jaren vijftig slechts zes landen: Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg, Italië en Nederland. Het ontstaan van de Europese Unie was een indirecte reactie op de Tweede Wereldoorlog. Het was vanaf de oprichting de bedoeling om te zijner tijd uit te breiden en uiteindelijk een krachtige eenheid te vormen met de andere Europese landen.

De uitbreiding

Tot aan de huidige Europese unie die 27 landen omvat gingen vijf stappen vooraf, waarbij de grootste uitbreiding in 2004 plaatsvond:

  • 1973: Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken
  • 1981: Griekenland
  • 1986: Portugal en Spanje
  • 1995: Oostenrijk, Finland en Zweden
  • 2004: Malta, Cyprus, Hongarije, Letland, Estland, Litouwen, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië
  • 2007: Bulgarije en Roemenië

Kroatië

croatia_eu_flag1Het eerstvolgend land dat zich bij zal mogen voegen aan de EU, op 1 juli 2013, is Kroatië. Niet alle Kroaten zijn hier even blij mee, dit geldt overigens ook voor vele inwoners van lidstaten van de EU. De publieke opinie over de EU wisselt dan ook heel erg. Alvorens een land daadwerkelijk mag toetreden tot de EU gaat er behoorlijk wat tijd voorbij. Er moet in de praktijk veel gedaan worden voordat de andere lidstaten de toetreding aanvaarden.

In het geval van Kroatië bijvoorbeeld zien we dat de aanvraag tot toetreding al in 2003 werd ingediend. In 2004 gingen in Brussel, waar de hoofdzetel van de Europese Commissie en de tweede zetel van het Europees Parlement zich bevinden, de Europese Commissie en het Europees Parlement akkoord met de aanvraag en werd Kroatië kandidaat-lidstaat. Pas wanneer dat zover is kunnen de officiële onderhandelingen van start gaan. Deze begonnen in dit geval in maart 2005. Al met al heeft het dus in het geval van Kroatië vanaf de aanvraag tot aan de werkelijke toetreding tien jaar geduurd.

Kopenhagen criteria

Het is de bedoeling dat er tijdens de onderhandelingen besluiten worden genomen en aanpassingen worden gedaan waardoor de kandidaat-lidstaat zal voldoen aan de toetredingscriteria. Elk land dat in theorie de democratische beginselen van Europa respecteert mag een aanvraag indienen maar een land mag pas daadwerkelijk toetreden wanneer het voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze zogenaamde “Kopenhagen criteria” zijn opgesteld in Denemarken in 1993 en verhouden zich tot drie vlakken:
– Politiek: een gezonde democratie die mensenrechten eert en waarin minderheden beschermt zijn.
– Economisch: een goed werkende markteconomie hebben.
– Juridisch: gemeenschappelijke wetten en regels van de EU accepteren en toepassen

Landen die op dit moment in afwachting zijn, zijn: Turkije, Ijsland, Montenegro en Servië. Er zijn ook nog drie landen die in aanmerking zouden kunnen komen tot aanvraag, namelijk: Kosovo, Bosnië en Herzegovina en Albanië. Deze laatste drie landen zitten in de eerste fase om lid te worden van de EU.

separator
Privacy Policy